APK SPORT - Wrocław
Mikołaj Jędruszczak
MIKOŁAJ JĘDRUSZCZAK

Seniorzy Nr 4
Naciąg: Viper
Marta Kowalska
MARTA KOWALSKA

Juniorki Nr 2
Naciąg: Black Venom
Mateusz Kowalczyk
PATRYCJA POLAŃSKA

Juniorki Nr 6
Naciąg: He
xonic
Patrycja Polańska
MATEUSZ KOWALCZYK

ATP debel: 102
Naciąg: Spin X
web: kopia.org.pl
Polityka cookies